دانشجویان متقاضی دریافت وام جهت ثبت نام به امور مالی (آقای اسماعیلو) مراجعه کنند . ادامه مطلب....

_____________________________________________________________________________________________________
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد