به اطلاع می رساند تمامی فعالیت های اداری دانشگاه از روز پنجشنبه مورخ 28 تیر تا 4 مرداد تعطیل میباشد

_____________________________________________________________________________________________________

به اطلاع می رساند تمامی فعالیت های اداری دانشگاه از روز پنجشنبه مورخ 28 تیر تا 4 مرداد تعطیل میباشد
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد