اعلام کد رشته جهت درج در فرم انتخاب رشته کنکور سراسری و ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی

_____________________________________________________________________________________________________

 اعلام کد رشته جهت درج در فرم انتخاب رشته
داوطلبان جهت ثبت نام به دانشگاه و یا سایت سنجش مراجعه نمایند
داوطلبانی که درکنکور شرکت نکرده اند،می توانند بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام نمایند.
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد