قابل توجه دانشجویان شهرسازی درس پروژه نهایی ... ادامه مطلب

_____________________________________________________________________________________________________

دانشجویانی که  بدون گذراندن درس کارگاه و برنامه طرح3  درس پروژه نهایی را در نیمسال دوم98-97 انتخاب واحد کرده اند  درس پروژه نهایی حذف شده و می توانند به جای آن برای انتخاب درس دیگر به آموزش مراجعه نمایند.
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد