تماس با ما

_____________________________________________________________________________________________________

آدرس : ارومیه ، کیلومتر 4 جاده چی چست (دریا) جنب شهرک آلمان آباد
شماره تماس : 92-32554090-044
شماره تماس امور کلاسها : 32554069-044
شماره فکس : 32554066-044
پست الکترونیک : Info@efc.ac.ir

شماره تماس های داخلی :
حراست : 110
خدمات آموزشی :113-120-122
واحد مالی دانشجویان : 115
واحد پژوهش : 121
امور فرهنگی و تربیت بدنی : 119
دبیرخانه : 109
فناوری اطلاعات : 101
دفتر ریاست : 103
نگهبانی : 102
امور حسابداری موسسه : 118- 117

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد