تماس با ما

_____________________________________________________________________________________________________

آدرس : آذربایجان غربی،ارومیه،کیلومتر 4 جاده چی چست (دریا) جنب شهرک آلمان آباد
تماس : 92-32554090-044
تماس امور کلاسها : 32554069-044
نمابر : 32554066-044
پست الکترونیک : Info@efc.ac.ir
آیدی تلگرام:t.me/efc_ac_ir

شماره تماس های داخلی :
حراست : 110
نگهبانی : 102
خدمات آموزشی :(خانم جعفری)113(خانم تمیزی)123(خانم طجرلو)122
واحد مالی دانشجویان (آقای اسماعیلو): 115
واحد پژوهشی(خانم مجرد) : 116
واحدفرهنگی (آقای سودمند) : 119
واحددبیرخانه (خانم محمدی) : 109
واحدفناوری اطلاعات (آقای مجرد) : 101
واحددفتر ریاست (آقای مهدی زاده): 103
واحدحسابداری : (آقای بهمنش)118(خانم پسندیده)117

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد