گروه زبان انگلیسی

_____________________________________________________________________________________________________

گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالي علم و فن ارومیه از طریق سازمان سنجش(با آزمون و بدون آزمون) در رشته های زیر دانشجو جذب می نماید.
آموزش زبان انگلیسی

===================================================================

مدیر گروه زبان انگلیسی (ساعت و روزهای حضور)

ردیف نام و نام خانوادگی مدیر گروه رشته محل حضور جهت پاسخگویی تلفن تماس
1 --- آموزش زبان انگلیسی --- ---

===================================================================

دانشجویان می توانند از طریق لینک زیر فایل مربوط به چارت کلی و ترم بندی پیشنهادی را دانلود نمایند
چارت درسی گروه زبان انگلیسی)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد