کارکنان مؤسسه

_____________________________________________________________________________________________________

لطفا جهت مشاهده سوابق بر روی نام اعضا کلیک نمائید

IT آقای سعید مجرد (مسئول واحد فناوری و اطلاعات)
دفتر ریاست آقای مهدی مهدیزاده ( مسئول دفتر ریاست)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد