برنامه حرکت سرویس های موسسه علم و فن

_____________________________________________________________________________________________________

مسیر 1
مبدا : خ شهید مدنی 1، بعد از چهارراه عطائی ، روبروی بانک تجارت--مسیر حرکت : خیابان مدنی 2، خیابان ولیعصر،ترمینال،جاده دریا
مسیر 2
مبدا : -
رفت برگشت
همه روزه ساعت 8:00 -
- روزهای شنبه،دوشنبه،چهارشنبه،پنجشنبه ساعت 17:40
روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 19:20 -
- -
- -
- -
- -
رفت برگشت
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

مسئول سرویس : آقای یونس قربانی
تلفن همراه : 09144483307


کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد