اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته

_____________________________________________________________________________________________________

بت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته
در روزهای چهارشنبه 94/07/01 و شنبه 94/07/04 از ساعت 9 الی 14 می باشد.

**********************************************************

مدارک مورد نیاز : 

1-تکمیل فرم های ثبت نام از سایت (از اینجا) و چاپ و صدور کد رهگیری جهت ارائه به واحد ثبت نام
2-تکمیل فرم های  سنجش دارای شرایط (از اینجا) و چاپ آن جهت ارائه به واحد ثبت نام
3- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن
4-اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن
5-شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري
6-مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه مطابق با ‌يكي از كدهاي مندرج در صفحات 5 و 6 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون (براي برادران)
7-اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم) - براي‌ آن‌دسته‌ از پذيرفته شدگاني‌ كه‌ ارائه‌ اصل يا گواهي مدرك‌ كارداني امكان‌پذير نباشد، لازم است اصل گواهي تأييد شده ‌توسط ‌دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارداني با محتواي فرم شماره 9 پيوست را ارائه نمايند كه درآن قيد شده باشد « اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ويا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد». در صورتي كه فرد پذيرفته در تاريخ مقرر فارغ‌التحصيل نشده باشد، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد