ثبت نام ازدواج دانشجویی

_____________________________________________________________________________________________________

«« خیر النکاح ایسره - بهترین ازدواج آن است که آسان تر انجام شود. پیامبر (ص) »»

اساتید محترم و دانشجوی گرامی، با عرض تبریک به مناسبت پیوند مبارکتان

تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام اولیه01/07/ 94 تا 01/07/95 می باشد.

جهت ثبت نام به سایت:  ezdevaj.nahad.irمراجعه فرمایید.

جامانده های نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی که تاریخ عقد آنها 1/7/93 الی 1/7/94 می باشد در صورتی که یکی از زوجین در حال حاضر دانشجو باشد. می توانند ثبت نام کنند و در صورت اختصاص سهمیه از طرف ستاد ازدواج دانشجویی از این سفر معنوی استفاده خواهند کرد.

دانشجویان گرامی دقت فرمایید فقط داوطلب دانشجو وارد سامانه ثبت نام شود، اگر زوجین هر دو دانشجو هستند فقط یک نفر اقدام به ثبت نام نماید .

پرینت ثبت نام خود را همراه با مدارک به امور فرهنگی مؤسسه علم و فن تحویل دهید.

آخرین مهلت ثبت نام :  30/7/95 

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد