از دانشجویان علاقمند به کار دانشجویی در دانشگاه علم و فن ثبت نام به عمل می آید

_____________________________________________________________________________________________________

هریک از دانشجویان ارجمند مهارت همکاری در بخش  تاسیسات ،کارهای عمومی ساختمان ، سیم کشی ، تعمیر وسایل برقی ، جوشکاری ، آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، هنری ، طراحی و فعالیت در فضای مجازی را دارد جهت ثبت نام به اداره ی فرهنگی مراجعه فرمایند.
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد