مراسم اربعین با حضور ریاست دانشگاه و دانشجویان

_____________________________________________________________________________________________________
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد