حضور دانشگاهیان علم وفن ارومیه در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

_____________________________________________________________________________________________________
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد