چشن بزرگ روز دانشجو مورخ 12 آذر برگزار می گردد... ادامه مطلب

_____________________________________________________________________________________________________

دانشجویان غزیز جهت شرکت در جشن و دریافت کارت دعوت به اداره  فرهنگی مراجعه نمایید 
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد