پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه علم و فن ارومیه...ادامه مطلب

_____________________________________________________________________________________________________

پذیرش دانشجو 
دانشگاه علم و فن
کاردانی و کارشناسی
ریاضیات/مهندسی پزشکی/مکانیک/مدیریت/حسابداری//کامپیوتر/ الکترونیک/عمران/شهرسازی/برق قدرت/معماری/ساخت و تولید
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد