اطلاعیه امتحانات،قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

_____________________________________________________________________________________________________

بدلیل تداخل آزمون کارشناسی ارشد 98 با امتحانات پایان ترم نیمسال 98 کلیه امتحانات روز پنجشنبه 98/03/23 به روز سه شنبه 98/03/21 انتقال یافت.
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد