دریافت کارت ورود به جلسه

_____________________________________________________________________________________________________

قابل توجه دانشجویان گرامی
هر چه سریعتر نسبت به دریافت کارت ورودجلسه به پروفایل شخصی خودجهت تسویه مالی مراجعه نمایید و در غیر اینصورت  به واحد مالی دانشگاه مراجعه فرمایید
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد