آدرس جدید دانشگاه

_____________________________________________________________________________________________________

نشانی:
ارومیه خیابان رسالت نبش کوی هفتم

تلفن های تماس:
32237582
32235175
32249263
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد