کارت ورود به جلسه

_____________________________________________________________________________________________________

قابل توجه دانشجویان گرامی 
جهت تهیه کارت ورود به جلسه از مورخه 1402/03/10به سایت دانشگاه مراجعه نمایید ودر صورت بدهی حتما تسویه نمایید یا به امور مالی دانشگاه مراجعه فرمایید.
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد