کارت ورود به جلسه

_____________________________________________________________________________________________________

قابل توجه دانشجویان گرامی 
جهت تهیه کارت ورود به جلسه تا مورخه 1401/10/12حتما تسویه نمایید یا به امور مالی دانشگاه مراجعه فرمایید
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد