تعطیلات تابستانی

_____________________________________________________________________________________________________

قابل توجه مراجعین محترم:
دانشگاه ازروز شنبه مورخه 1402/05/14 الی روز چهارشنبه مورخه 1402/05/25تعطیل میباشد
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد