قابل توجه دانشجویانی که شهریه ایشان توسط بنیادشهیدوامورایثارگران پرداخت میگردد

_____________________________________________________________________________________________________

دانشجویانی که شهریه ایشان توسط بنیادشهیدپرداخت میشودتوجه داشته باشندبا اعلام خودانشجواین امکان وجوددارد وهمچنین لازم به توضیح اینکه شهریه توسط بنیادشهیدبه شرطی که مشروط نبوده ویا اینکه مرخصی وانصراف نباشند.
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد