آرشیو اطلاعیه های دانشجویی

______________________________________________________________________________________________________

  اطلاعیه کد رشته های علم و فن در دفترچه کاردانی به کارشناسی سال 97 (97/02/23)

  پذیرش دانشجو بدون کنکور برای ترم مهر97 شروع شد... ادامه مطلب (97/02/20)

  برنامه حرکت سرویس های اختصاصی و رایگان دانشجویی (96/11/28)

  قابل توجه دانشجویان کلیه رشته ها(تاریخ و ساعت امتحان معرفی به استاد) (96/11/18)

  قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد (96/11/18)

  قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (96/11/15)

  پذیرش دانشجو برای ورودی بهمن 96 آغاز شد ... اطلاعات بیشتر (96/10/09)

  تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96 (96/10/06)

  حرکت سرویس های اختصاصی و رایگان دانشجویی بااتوبوس های ویژه شرکت واحد...ادامه مطلب (96/10/06)

  همکاری با دانشگاه جهت تشکیل تیم برنامه نویسی .... ادامه مطلب (96/09/25)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد