آرشیو اطلاعیه های امور مالی

______________________________________________________________________________________________________

  اطلاعیه وام ()

  قابل توجه کلیه دانشجویان بدهکار به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که بدهکارمی باشند می رساند هر چه سریعترجهت تسویه حساب شهریه متغیرخودازطریق پرداخت آنلاین ویابه صورت حضوری باارائه کارت عابربانک خوداز طریق واحدمالی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. باتشکر هیات موسس دانشگاه (1395/01/21)

  باسلام کلیه دانشجویانی که از کد شهریه 932312از جمله کارشناسی عمران ورودی911برای شهریه متغیراستفاده کرده اند باتوجه به ایرادپیش آمده از ترم931به بعدشهریه ایشان تغییرپیداکرده است (البته افزایش شهریه نیست) (1395/01/21)

  درمورد شهریه نیمسال جدید ()

  مقررات مالی قابل اجرااز مهر95-94 (1394/05/14)

  طبق اعلام سازمان سنجش مبلغ افزایشی شهریه ها برای ترم95-94نسبت به سال گذشته میتواند 20درصد باشد امابا تصویب هیات امنائ دانشگاه جهت مساعدت از نظر مالی برای دانشجویان عزیزمبلغ افزایشی 15درصد نسبت به سال قبل خواهد بود (1394/05/06)

  قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز (92/11/15)

  قابل توجه دانشجویانی که شهریه ایشان توسط بنیادشهیدوامورایثارگران پرداخت میگردد (92/11/15)

  آن دسته از دانشجویانی که متقاضی وام شهریه هستندبایدضامن و مدارک موردلازم راارائه نموده تابتواننداز این وام بهره مندگردند(اطلاعات بیشترنزدآقای اسماعیلوواحدامورمالی) (93/01/31)

  برخی ازقوانین مالی موردلزوم دانشجویان (93/01/25)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد