پذیرش دانشجو در رشته حسابداری مقطع ارشد در دانشگاه علم و فن از مهر سال 96

_____________________________________________________________________________________________________

👈پذیرش دانشجو در رشته حسابداری مقطع ارشد در دانشگاه علم و فن از مهر سال 96
************
🔸قابل توجه آن دسته از داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 شرکت و انتخاب رشته نموده اند،می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد 96 از تاریخ 96/7/12 به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به انتخاب رشته حسابداری دانشگاه علم و فن برای نیمسال اول 96 (ورودی مهر) اقدام نمایند
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد