گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

_____________________________________________________________________________________________________

گروه مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالي علم و فن ارومیه از سال 1384 با مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي پذيرش دانشجو در رشته های زیر از طریق ورودی سازمان سنجش(با آزمون و بدون آزمون) جذب می نماید.
1 - مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کاردانی به کارشناسی)
2 - نرم افزار کامپیوتر (کاردانی پیوسته)
3 - کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر (کاردانی ناپیوسته)
4 - مهندسی کامپیوتر (کارشناسی)
5 - كارداني ارتباطات و فناوري اطلاعات

===================================================================

مدیران گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ساعت و روزهای حضور)

ردیف نام و نام خانوادگی مدیر گروه رشته محل حضور جهت پاسخگویی تلفن تماس
1 آقای دکتر مهدی سودمند کاردانی کامپیوتر اتاق محل کار روز های یکشنبه 12 الی 13:30 09144431394
2 آقای دکتر نعمت زاده کارشناسی کامپیوتر اتاق اساتید روزهای یکشنبه 8:30 الی 10 09135440369

===================================================================

دانشجویان می توانند ازطریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به واحدهای پروژه و کارآموزی را دانلود نمایند
فایلهای دستورالعمل کارآموزی

===================================================================

دانشجویان می توانند از طریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به چارت کلی و ترم بندی پیشنهادی را دانلود نمایند
برنامه ترم بندي دروس رشته کامپيوتر – کارداني نرم افزار(کاردانی ناپیوسته)
لیست دروس دوره مهندسی تکنولوژی كامپيوتر (نرم افزار)
ليست دروس دوره کاردانی پيوسته کامپيوتر ـ نرم افزار
برنامه ترم بندی کارشناسی پيوسته مهندسی کامپيوتر ـ نرم افزار
لیست دروس دوره مهندسی تکنولوژی كامپيوتر-جدید
برنامه_ترم_بندي_نهایی_دروس_رشته_كارشناسي_مهندسی_کامپیوتر_1400_به بعد
ترم_بندی_رشته_کاردانی_پیوسته_کامپیوتر_گرایش_نرم_افزار_1400_به_بعد
کارشناسی_ناپیوسته_مهندسی_حرفه_ای_کامپیوتر_نرم_افزار1400 به بعد

===================================================================

*مدت زمان کارآموزی دانشجویان گروه کامپیوتر به ازای هر واحد کارآموزی 120 ساعت می باشد.
مهلت تحویل پروژه و کارآموزی:
دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی
دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی
دانشجویانی که در نیمسال تابستان سال تحصیلی واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد