معرفی معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات

_____________________________________________________________________________________________________

مسئولین

جناب آقای دکتر مهدی سودمند
مشاور پژوهشی و فناوری اطلاعات
رزومه کامل

#
#
#
=========================================
معاونت پژوهشی و فناوری از کلیه دانشجویان علاقه مند دعوت می نماید جهت شرکت در همایشهای علمی بین المللی به جناب آقای دکتر مهدی سودمند مراجعه نمایند
دانلود فرم شرکت در همایش
دانلود فرم پژوهشی
=========================================
طرح های پژوهشی
معاونت پژوهشی موسسه در راستای ارتقاء علمی _ پژوهشی از دانشجویان علاقمند دعوت به عمل می نماید طرح های پژوهشی خود را در زمینه طراحی و ساخت برای استفاده از اعتبار پژوهشی ، با معاونت پژوهشی موسسه هماهنگی نمایند.
از دانشجویان علاقمند به مشارکت در طراحی و ساخت سیستم های مهندسی توام با نوآوری و ابداع دعوت می شود به معاونت پژوهشی موسسه مراجعه نمایند.

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد