گروه مدیریت و اقتصاد

_____________________________________________________________________________________________________

معرفی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی معرفی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
دوره کارشناسی رشته مدیریت امور بانکی یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت متخصصان و کارشناسان مدیریت امور بانکی بدون ربا و مدیریت بانکی بین المللی است. این رشته بر حسب مشاغل بسیار متنوعی که فارغ التحصیلان آن در بانکها عهده دار می شوند به حوزه های وسیع بانکداری داخلی (سازماندهی مدیریت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمایه گذاری، روابط عمومی، خدمات و ...) و بانکداری بین المللی (واردات، صادرات، اعتبار، اسناد و ...) تقسیم می شود که برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات و معلومات مشترک و اختصاصی مورد نیاز است.

طول دوره و شکل نظام:
دوره کارشناسی رشته مدیریت امور بانکی برای مدت هفت ترم (5/3 سال) برنامه ریزی شده است. هر ترم بمدت 16 هفته آموزشی است.

بازار کار و توانایی ها:
فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در حوزه های زیر ایفای نقش نمایند:
انجام کلیه امور حسابداری در شعب و مؤسسات وابسته به بانکها.
تصدی مدیریت مالی در شرکتهای مورد سرمایه گذاری بانکها.
انجام وظایف مختلف بانکداری از سطوح مسئول دوایر در شعب و تا سطوح رؤسای شعب و سرپرستی‌ها بطور تدریجی همراه با کسب تجربه.
کار در ادارات، سازمانها بعنوان طراح و یا مجری طرحها و روشهای جدید بانکداری.
انجام سایر امور در ادارات ستادی بانکها.
مسؤلیت در سایر سطوح مدیریت بانکها پس از کسب تجربه و تواناییهای کافی و تدریجی .
دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، ادارها، موسسه ها و شرکتها دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در قسمتهای اداره امور تدارکات، اداره امور مالی، قسمت بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند.

طول دوره تحصیل
طول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 4 سال و تمامی درسهای آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درسها تأکید ویژه ای شده است.

نقش و توانایی یا کارایی
شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.

ضرورت و توانایی
الف- آشفتگی و نابسامانی دربسیاری از موسسات بازرگانی عموماً ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد.
ب- آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد.
ج- اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره اموربازرگانی
دانلود سرفصل مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانلود سرفصل و ترم بندی موسسه
دانلود سرفصل مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانلود سرفصل و ترم بندی موسسه

مدیر گروه رشته های مدیریت: عکس:
نام : آقای دکتر مولائی
ساعت و روز حضور:
شماره تماس:
دانلود رزومه

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد