ساعت و روزهای حضور مدیران محترم گروهها
(پاسخگوئی به سئوالات دانشجویان)
موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه

______________________________________________________________________________________

ردیف نام و نام خانوادگی

مدیر گروه رشته

محل حضور جهت پاسخگویی تلفن تماس
1 آقای دکتر سیدمهدی پسته ای - شنبه و سه شنبه (بعد از ظهر) -
2 آقادي دکتر ميرعلي محمدي عمران اتاق محل کار 09141410650
3 آقاي دکتر مهدي سودمند کارداني کامپيوتر اتاق محل کار 09144431394
4 آقاي مهندس محمد باقر مجرد کارداني مکانيک اتاق محل کار 09141476673
5 آقاي مهندس حسن حاتملو کارداني برق اتاق محل کار 09143884947
6 حاج آقا پروینی عمومي اتاق محل کار
7 آقاي دکتر حبيب مولائي کارشناسي رياضي - حسابداري اتاق محل کار 09141417452
8 آقاي دکتر سعيد افرنگ کارشناسي ناپيوسته برق اتاق شورا– یکشنبه ساعت 13:30-14:30 و سه شنبه ها ساعت 14-13 09149357534
9 آقاي دکتر مرتضي وکيلي عمران دفتر گروه (ساختمان کلاسها) چهارشنبه 16-14 09144415823
10 آقاي مهندس سيد مومن فواد مرعشي کارشناسي ناپيوسته شهرسازي دفتر گروه روزهاي يکشنبه و سه شنبه 09144467581
11 آقاي مهندس توحيد پاشائي کارشناسي ناپيوسته مکانيک دفتر گروه روزهاي يکشنبه – دوشنبه – سه شنبه و پنج شنبه 09149430831
12 آقاي دکتر حبیب مولائی کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر دفتر گروه روزهاي شنبه و چهارشنبه (عصر)


کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد