ساعت و روزهای حضور مدیران محترم گروهها
(پاسخگوئی به سئوالات دانشجویان)
موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه

______________________________________________________________________________________

ردیف نام و نام خانوادگی

مدیر گروه رشته

محل حضور جهت پاسخگویی تلفن تماس
1 آقای دکتر سیدمهدی پسته ای کارشناسی ناپیوسته ارشد مکانیک اتاق ریاست 09143404910
2 آقادي دکتر ميرعلي محمدي عمران اتاق محل کارمدیریت مالی 09141410650
3 آقاي دکتر مهدي سودمند کارداني کامپيوتر اتاق محل کارمدیریت پژوهشی 09144431394
4 آقاي مهندس محمد باقر مجرد کارداني مکانيک اتاق محل کارمدیریت اداری 09141476673
5 آقاي مهندس حسن حاتملو کارداني برق اتاق محل کارمدیریت دانشجوی 09143884947
6 آقای دکتر حبیب مولائی عمومي اتاق محل کارمدیریت آموزشی 09141417452
7 آقاي دکتر حبيب مولائي کارشناسي رياضي - حسابداري اتاق محل کارمدیریت آموزشی 09141417452
8 آقاي دکتر سعيد افرنگ کارشناسي ناپيوسته برق اتاق شورا– یکشنبه ساعت 13:30-14:30 و سه شنبه ها ساعت 14-13 09149357534
9 آقاي دکتر مرتضي وکيلي عمران دفتر گروه (ساختمان کلاسها) چهارشنبه 16-14 09144415823
10 آقاي مهندس سيد مومن فواد مرعشي کارشناسي ناپيوسته شهرسازي دفتر گروه روزهاي يکشنبه و سه شنبه 09144467581
11 آقاي دکتر امین لطفیانی کارشناسي مکانيک دفتر گروه مکانیک 09144390507
12 آقاي دکتر حبیب مولائی کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر دفتر گروه 09141417452


کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد