چارت سازمانی پرسنل

_____________________________________________________________________________________________________

ریاست دانشگاه (دکترخیراله هوشیار قهرمانلو)
    • اداره کل حراست
    • دبیر خانه جذب و مرکز گزینش دانشگاه (آقای سعید علیوند)
    • مسئول ارتباط با صنعت (آقای دکترسعید مجرد)
    • مسئول دفترریاست (آقای مهدی مهدی زاده)

مشاور آموزش (دکتر حبیب مولایی)
    • اداره خدمات آموزشی (خانم سمیرا تمیزی،خانم زهراجعفری،خانم مهندس هانیه طجرلو)
    • اداره برنامه ریزی امور کلاسها (آقای سید حسین اسدالهی )

مشاور پژوهشی (دکتر مهدی سودمند)
    • اداره فناوری اطلاعات ( مهندس محسن جلالی )
    • امور سایت کامپیوتری ( خانم مهندس زهرا حاتملو )
    • واحد امور پژوهشی (خانم فائزه مجرد)
    • کتابخانه مرکزی (خانم مهرناز تنخواهی)

مدیریت اداری ( مهندس محمد باقر مجرد)
    • اداره کارگزینی (خانم فائزه مجرد)
    • اداره دبیرخانه (خانم مهندس فرنازمحمدی)
    • اداره فنی و پشتیبانی و روابط عمومی ( آقای حسن جمال پور)
    • امور پشتیبانی ( آقای علیرضا آلیلو،آقای منوچهر کریمی)

مدیریت فرهنگی (آقای هوشنگ محمد لو)
    • اداره فرهنگی و اجتماعی (آقای مهندس پدرام سودمند)
• اداره تربیت بدنی (آقای دکتر سعید مجرد)

مدیریت دانشجویی و امور رفاهی وامور آزمایشگاه الکترونیک (مهندس سید حسن حاتملو)
    • اداره صندوق وام دانشجویی و خوابگاه (آقای مجید اسماعیل لو)
    • امور آزمایشگاه (آقای دکترسعید مجرد)
    • امور آزمایشگاه دیجیتال (خانم مهندس زهرا حاتملو)

مشاورمالی (دکتر میر علی محمدی)
    • اداره حسابداری (آقای حمید بهمنش)
    • اداره حسابداری( خانم شعله پسندیده)
    • امور کارپردازی( آقای رحیم خلیلی)
    • اداره حسابداری دانشجویان ( آقای مجید اسماعیل لو)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد