چارت سازمانی پرسنل

_____________________________________________________________________________________________________

ریاست دانشگاه (دکتر حجت بابائی کیا)
    • اداره کل حراست (آقای سعید علیوند)
    • دبیر خانه جذب و مرکز گزینش دانشگاه (آقای سعید علیوند)
    • مسئول دفترریاست (آقای مهدی مهدی زاده)

معاونت آموزش (دکتر حبیب مولایی)
    • اداره خدمات آموزشی (خانم فاطمه رسول زاده،خانم نسرین اسماعیلی،خانم سمیرا تمیزی،خانم زهراجعفری)
    • اداره نظام وظیفه (دکتر پیمان هاشمی)
    • اداره برنامه ریزی امور کلاسها (آقای سید حسین اسدالهی)
    • امور آزمایشگاه مکانیک و عمران (خانم مهندس فرنازمحمدی)

معاونت پژوهشی (دکتر مهدی سودمند)
    • اداره فناوری اطلاعات ( مهندس محسن جلالی ، مهندس هانیه طجرلو)
    • کتابخانه مرکزی،مرکز اسناد و تامین منابع علمی (خانم مهرناز تنخواهی،خانم فائزه مجرد)

مدیریت اداری ( مهندس محمد باقر مجرد)
    • اداره کارگزینی و دبیرخانه (آقای محمد حسین قمی)
    • اداره فنی و پشتیبانی و روابط عمومی ( آقای حسن جمال پور)
    • امور پشتیبانی ( آقای علیرضا آلیلو،آقای تیمور جهانگیری،آقای منوچهر کریمی، آقای اکبر هاشم زاده)

مدیریت فرهنگی ()
    • اداره فرهنگی و اجتماعی و تربیت بدنی و مشاوره دانشجویی ( خانم اقدس عبداله زاده)

مدیریت دانشجویی و امور رفاهی وامور آزمایشگاه الکترونیک (مهندس سید حسن حاتملو)
    • اداره صندوق وام دانشجویی و خوابگاه (آقای مجید اسماعیل لو)
    • امور آزمایشگاه (مهندس سعید مجرد)
    • امور آزمایشگاه دیجیتال (خانم مهندس زهرا حاتملو)

معاونت مالی (دکتر میر علی محمدی)
    • اداره حسابداری( خانم شعله پسندیده)
    • اداره حسابداری موسسه (آقای حمید بهمنش)
    • امور کارپردازی( آقای رحیم خلیلی)
    • اداره حسابداری دانشجویان ( آقای مجید اسماعیل لو)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد