اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه

_____________________________________________________________________________________________________

برای مشاهده سوابق بر روی اسامی مورد نظر کلیک نمایید.

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تلفن تماس
1 دکتر محمد نباتی عمران 09143451822
2 دکتر امین لطفیانی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی 09144390507
3 دکتر حجت بابائی کیا مهندسی برق 09144409816
4 دکتر حسن اطهری مهندسی مکانیک 09144623404
5 دکتر عبدالرضا خلیلی گروه زبان 09146316251

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد