کارکنان مؤسسه

_____________________________________________________________________________________________________

آقای سعید مجرد (مسئول واحد فناوری اطلاعات و ارتباط با صنعت )
خانم هانیه طجرلو ( مسئول دفتر ریاست)
خانم فائزه مجرد ( مسئول کارگزینی کارکنان و کارشناس پژوهشی)
آقای حمید بهمنش ( کارشناس حسابداری)
آقای مجید اسماعیلو ( کارشناس مالی و امور دانشجویی)
آقای رحیم خلیلی ( امورکارپردازی)
آقای پدرام سودمند ( امور اموال )
خانم فرناز محمدی (امور دبیرخانه)
خانم سمیرا تمیزی ( کارشناس آموزش)
خانم فرناز مولائی ( کارشناس آموزش)
آقای حسین اسدالهی ( برنامه ريزي امور کلاسها)
خانم زهرا حاتملو ( کارشناس آزمایشگاه )
خانم مهرناز تنخواهی ( مسئول کتابخانه)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد