گروه الکترونیک

_____________________________________________________________________________________________________

گروه مهندسی الکترونیک موسسه آموزش عالي علم و فن ارومیه از طریق سازمان سنجش(با آزمون و بدون آزمون) در رشته های زیر دانشجو جذب می نماید.
1 - کاردان فنی برق – الکترونیک(کاردانی ناپیوسته)
2 - الکترونیک-الکترونیک عمومی(کاردانی پیوسته)
3 - مهندسی تکنولوؤی برق-الکترونیک(کارشناسی ناپیوسته)
4 - مهندسي تکنولوژي برق-قدرت (کاردانی به کارشناسی)
5 - الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی (کاردانی پیوسته)
6 - مهندسي برق گرایش مخابرات -سیستم (کارشناسی ارشد)
7 - مهندسی پزشکی ( کارشناسی پیوسته)
8 - مهندسی برق ( کارشناسی پیوسته)

===================================================================

مدیران گروه الکترونیک (ساعت و روزهای حضور)

ردیف نام و نام خانوادگی مدیر گروه رشته محل حضور جهت پاسخگویی تلفن تماس
1 آقای مهندس حسن حاتملو کاردانی برق اتاق محل کار روزهای یکشنبه و سه شنبه 09143884947
2 آقای دکتر بابایی کیا کارشناسی و کارشناسی ارشدبرق اتاق مدیران گروه 09144409816

===================================================================

دانشجویان می توانند ازطریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به واحدهای پروژه و کارآموزی را دانلود نمایند
فایلهای دستورالعمل کارآموزی

===================================================================

دانشجویان می توانند از طریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به چارت کلی و ترم بندی پیشنهادی را دانلود نمایند
ليست دروس دوره کاردانی پيوسته الکترونيک
ليست دروس دورۀ كارشناسي ناپيوستة مهندسی الکترونیک
برنامه ترم بندی دورۀ كارشناسي ناپيوستة مهندسی الکترونیک
برنامه ترم بندی دورۀ کارشناسی ناپیوسته برق - قدرت
سرفصل دروس گروه برق و الکترونیک ( وزارت علوم)
برنامه ترم بندی دورۀ کارشناسی پیوسته مهندسی برق
برنامه ترم بندی دورۀ کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی

===================================================================

*مدت زمان کارآموزی دانشجویان گروه الکترونیک به ازای هر واحد کارآموزی 120 ساعت می باشد.
مهلت تحویل پروژه و کارآموزی:
دانشجویانی که واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد