گروه الکترونیک

_____________________________________________________________________________________________________

گروه مهندسی الکترونیک موسسه آموزش عالي علم و فن ارومیه از طریق سازمان سنجش(با آزمون و بدون آزمون) در رشته های زیر دانشجو جذب می نماید.
1 - کاردان فنی برق – الکترونیک(کاردانی ناپیوسته)
2 - الکترونیک-الکترونیک عمومی(کاردانی پیوسته)
3 - مهندسی تکنولوؤی برق-الکترونیک(کارشناسی ناپیوسته)
4 - مهندسي تکنولوژي برق-قدرت (کاردانی به کارشناسی)
5 - الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی (کاردانی پیوسته)
6 - مهندسي برق گرایش مدار مجتمع الکترونیک (کارشناسی ارشد)

===================================================================

مدیران گروه الکترونیک (ساعت و روزهای حضور)

ردیف نام و نام خانوادگی مدیر گروه رشته محل حضور جهت پاسخگویی تلفن تماس
1 آقای مهندس حسن حاتملو کاردانی برق اتاق محل کار 09143884947
2 آقای دکتر سعید افرنگ کارشناسی ناپیوسته برق اتاق شورا – یکشنبه ساعت 13:30 الی 14:30 وسه شنبه: ساعت 13الی 14 09149357534
3 آقای دکتر افرنگ برق-قدرت اتاق شورا – یکشنبه ساعت 13:30 الی 14:30 وسه شنبه: ساعت 13الی 14 09149357534

===================================================================

دانشجویان می توانند ازطریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به واحدهای پروژه و کارآموزی را دانلود نمایند
فایلهای دستورالعمل کارآموزی

===================================================================

دانشجویان می توانند از طریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به چارت کلی و ترم بندی پیشنهادی را دانلود نمایند
ليست دروس دوره کاردانی پيوسته الکترونيک
ليست دروس دورۀ كارشناسي ناپيوستة مهندسی الکترونیک
برنامه ترم بندی دورۀ كارشناسي ناپيوستة مهندسی الکترونیک
برنامه ترم بندی دورۀ کارشناسی ناپیوسته برق - قدرت
سرفصل دروس گروه برق و الکترونیک ( وزارت علوم)

===================================================================

*مدت زمان کارآموزی دانشجویان گروه الکترونیک به ازای هر واحد کارآموزی 120 ساعت می باشد.
مهلت تحویل پروژه و کارآموزی:
دانشجویانی که واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد