اهداف و برنامه ها

_____________________________________________________________________________________________________

از آنجا که مجوز اخذ شده از وزارت علوم ، فعاليت در زمينه فني و مهندسي ،علوم پایه،هنر مي باشد ، لذا هيأت مؤسس اهداف و برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدتي را دنبال مي کند. موسسه در کنار فعاليت آموزشي در رشته هاي موجود و برگزاری رشته های جدید در سطح ارشد و دکترا ، مصمم است به تدريج با تهيه زمين مناسب ، مجتمع دانشگاهي را به منظور استفاده اداري و کلاسهاي درس را شروع به ساخت نمايد و از دیگر برنامه های موسسه توسعه امکانات آموزشی،آزمایشگاهی،فناوری اطلاعات،ورزشی خواهد بود

« ان شاءالله »

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد