شورای انضباطی

_____________________________________________________________________________________________________

مصوبه جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شئون دانشجویی (جهت دانلود اینجا کلیک کنید.)
---------------------------------------------------------------------------------------------- قابل توجه دانشجويان گرامي :
به منظور حفظ و صيانت از ارزشهاي اسلامي و کرامت انساني و شئونات دانشجوئي از عموم دانشجويان مؤسسه آموزش عالي علم و فن تقاضا مي شود در رعايت آئين نامه هاي انضباطي با شوراي انضباطي مؤسسه همکاري لازم را مبذول فرمايند .
بديهي است در صورت عدم رعايت مفاد ذيل با دانشجويان خاطي بر اساس آئين نامه انضباطي برخورد قانوني خواهد شد .
الف ) الگوهاي رفتاري براي عموم دانشجويان :
1- گفتار و رفتار براساس اخلاق اسلامي .
2- پرهيز از اختلاط نامناسب در اماکن مختلف مؤسسه ( کلاس ها ، محوطه و راهروها ، سالن
مطالعه ، غذاخوريها و ......... )
3- پرهيز از استفاده از هرگونه وسايل و اشياء و پوشاک و زينت آلات که مغاير با شئون اسلامي و
اجتماعي بوده و به عنوان ترويج فرهنگ مبتذل غرب محسوب مي شود .

ب ) الگوهاي پوششي براي خواهران :
1- عدم استفاده از روپوش يا مانتوي کوتاه ( بالاي زانو ) و تنگ
2- عدم استفاده از شلوار کوتاه و تنگ و جورابهاي کوتاه و ساق نما
3- استفاده از مقنعه بلند و مناسب ( بنحوي که موهاي سر کاملا پوشيده باشد )
4- عدم استفاده از هرگونه آرايش مبتذل در محيط مؤسسه .

ج ) الگوهاي پوششي براي برادران :
1- عدم استفاده از لباس هاي تنگ و کوتاه و غير متعارف و با مارک هاي مبتذل .
2- عدم آرايش مو با سبک هاي غير متعارف و زننده .

(( شوراي انضباطي دانشجويان))

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد