صندوق رفاه دانشجویی

_____________________________________________________________________________________________________

کلیه دانشجویان جهت اخذ وام دانشجویی با در دست داشتن مدارک و فرم های زیر به واحد مالی دانشجویان مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت اخذ وام دانشجویی :
1- اصل سند تعهدنامه تنظیمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور.
2- گواهی کسر از حقوق در صورت امکان.
3- تکمیل فرمهای تحویلی توسط امور دانشجویان دانشگاه
4- کپی کارت ملی و شناسنامه ضامن و متعهد
5- تصویر آخرین فیش حقوق.
6- تصویر آخرین حکم استخدامی یا بازنشستگی ( برای کارکنان دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی شامل وزارت اصلاعات،نیروهای مسلح،وزارت دفاع،پشتیبانی نیروهای مسلح و ... الزامی نیست. ولی ارائه گواهی معتبر از آخرین محل خدمت آنان جهت معرفی به صندوق رفاه دانشجویان الزامی است)
7- ضمانت بازنشستگان سایر دستگاهها به غیر از نیزوهای مسلح فقط با ارائه گواهی کسر از حقوق با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم صادر گردد مورد قبول می باشد.
دانلود فرم شماره 1
دانلود فرم شماره 2

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد