گروه علوم پایه

_____________________________________________________________________________________________________

گروه علوم پایه گروه علوم پایه موسسه آموزش عالي علم و فن ارومیه از طریق سازمان سنجش(با آزمون و بدون آزمون) در رشته های زیر دانشجو جذب می نماید.
1- ریاضیات و کاربردها – کاربردی (کارشناسی)
2- ریاضی کاربردی (کارشناسی ارشد)

===================================================================

مدیران گروه علوم پایه (ساعت و روزهای حضور)

ردیف نام و نام خانوادگی

مدیر گروه رشته

محل حضور جهت پاسخگویی تلفن تماس
1 آقای دکتر حبیب مولائی کارشناسی ریاضی - حسابداری اتاق محل کار 09141417452

===================================================================

دانشجویان می توانند ازطریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به واحدهای پروژه و کارآموزی را دانلود نمایند
فایلهای دستورالعمل کارآموزی

===================================================================

دانشجویان می توانند از طریق لینکهای زیر فایلهای مربوط به چارت کلی و ترم بندی پیشنهادی را دانلود نمایند
برنامه ترم بندي دروس رشته كارشناسي رياضي كاربردي

===================================================================

*مدت زمان کارآموزی دانشجویان گروه علوم پایه به ازای هر واحد کارآموزی 120 ساعت می باشد.
مهلت تحویل پروژه و کارآموزی:
دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی
دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی
دانشجویانی که در نیمسال تابستان سال تحصیلی واحد پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند , حداکثر تا پایان همان نیمسال تحصیلی

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد