اعضای هیئت مؤسس

_____________________________________________________________________________________________________

لطفا جهت مشاهده سوابق بر روی نام اعضا کلیک نمائید

ریاست مؤسسه آقای دکتر سید مهدی پسته ای (مشاور موسسه)
مشاور موسسه آقای دکتر میر علی محمدی ( مشاور موسسه)
مدیریت دانشجویی آقای مهندس سید حسن حاتملو (مدیریت دانشجویی)
مدیریت پژوهشی آقای دکتر مهدی سودمند (مشاور پژوهشی)
مدیریت  اداری آقای مهندس محمد باقر مجرد (مدیریت اداری)
مدیریت آموزشی آقای دکتر حبیب مولائی (مشاور آموزشی)
حاج آقا  محمد علی صاحب الزمانی حاج آقا محمد علی صاحب الزمانی(نماینده مقام معظم رهبری در موسسه)
آقای دکتر پیمان هاشمی آقای دکتر پیمان هاشمی (عضو هیأت موسس)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد