اعضای هیئت مؤسس

_____________________________________________________________________________________________________

لطفا جهت مشاهده سوابق بر روی نام اعضا کلیک نمائید

حاج آقا  محمد علی صاحب الزمانی حاج آقا محمد علی صاحب الزمانی
مدیریت  اداری آقای مهندس محمد باقر مجرد (مهندسی مکانیک)
مدیریت پژوهشی آقای دکتر مهدی سودمند (دکترای تخصصی فیزیک)
ریاست مؤسسه آقای دکتر سید مهدی پسته ای (دکترای تخصصی مکانیک)
مشاور موسسه آقای دکتر میر علی محمدی (دکترای تخصصی عمران)
مدیریت دانشجویی آقای مهندس سید حسن حاتملو (مهندسی برق)
مدیریت آموزشی آقای دکتر حبیب مولائی (دکترای تخصصی ریاضی)
آقای دکتر پیمان هاشمی آقای دکتر پیمان هاشمی (دکترای حرفه ای دامپزشکی)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد