اعضای هیئت مؤسس

_____________________________________________________________________________________________________

لطفا جهت مشاهده سوابق بر روی نام اعضا کلیک نمائید

حاج آقا  محمد علی صاحب الزمانی حاج آقا محمد علی صاحب الزمانی
مدیریت  اداری آقای محمد باقر مجرد
مدیریت پژوهشی آقای مهدی سودمند
ریاست مؤسسه آقای سید مهدی پسته ای
مشاور موسسه آقای میر علی محمدی
مدیریت دانشجویی آقای سید حسن حاتملو
مدیریت آموزشی آقای حبیب مولائی
آقای دکتر پیمان هاشمی آقای پیمان هاشمی

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد