برنامه حرکت سرویس های موسسه علم و فن

_____________________________________________________________________________________________________

مسیر 1
مبدا : خ شهید مدنی 1، بعد از چهارراه عطائی ، روبروی بانک تجارت
مسیر حرکت : خیابان مدنی 2، خیابان ولیعصر،ترمینال،جاده دریا
مسیر 2
مبدا : -
رفت برگشت
همه روزه ساعت 8:00 -
- روزهای شنبه،دوشنبه،چهارشنبه،پنجشنبه ساعت 17:40
- روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 19:20
- -
- -
- -
- -
رفت برگشت
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

مسئول سرویس : -
تلفن همراه : -


کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد