قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

_____________________________________________________________________________________________________

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند، دانشجویانی که در نیمسال اول سال ۹۶ درس سمینار را اخذ نموده اند جهت ارائه،حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۶ به استاد راهنمای خود مراجعه نمایند،ضمنا حداکثر مهلت برای ارائه ۱۰ اسفند ماه سال ۹۶  می باشد و در صورت عدم مراجعه دانشجو در مهلت تعیین شده درس سمینار حذف خواهد شد.
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد