تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی97

_____________________________________________________________________________________________________

تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی97 
انتخاب واحد 17 الی 23 شهریور
شروع کلاس ها 24 شهریور
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد